เวย์ผง (Whey Powder)


สวีทเวย์ผง (Sweet Whey Powder) : Kraft

เป็นเวย์ผงชนิด สวีทเวย์ ยี่ห้อ Kraft ของโรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลิตจากน้ำนมโคที่แยกครีม มันเนย และเนยแข็งออก แล้วนำมาผ่านขบวนการ Spray dry มีไขมัน 0% MSNF 97% (Protein 13% Lactose 76%) 

เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมทำไอศกรีม โยเกิร์ต อาหาร และขนมต่างๆ

บรรจุถุง 25 กก. ราคา 2,000 บาท


ดีมินเวย์ผง (Demin Whey Powder) : Conaprole

เป็นเวย์ผงชนิด 40% Demineralized ยี่ห้อ Conaprole ของโรงงานในประเทศอุรุกวัย 

ผลิตจากน้ำนมโคที่แยกครีม มันเนย  เนยแข็ง และเกลือแร่บางส่วนออก แล้วนำมาผ่านขบวนการ Spray dry มีไขมัน 0% MSNF 97% (Protein 12% Lactose 77%)

เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมทำไอศกรีม โยเกิร์ต อาหาร และขนมต่างๆ

บรรจุถุง 25 กก. ราคา 2,000 บาท

สวีทเวย์ผง (Sweet Whey Powder) : euroserum

เป็นเวย์ผงชนิด สวีทเวย์ ยี่ห้อ euroserum ของโรงงานในประเทศฝรั่งเศส
ผลิตจากน้ำนมโคที่แยกครีม มันเนย และเนยแข็งออก แล้วนำมาผ่านขบวนการ Spray dry มีไขมัน 0% MSNF 97% (Protein 13% Lactose 76%) 
เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมทำไอศกรีม โยเกิร์ต อาหาร และขนมต่างๆ

บรรจุถุง 25 กก. ราคา 1,900 บาท


สวีทเวย์ผง (Sweet Whey Powder) : epi

เป็นเวย์ผงชนิด สวีทเวย์ ยี่ห้อ epi ของโรงงานในประเทศฝรั่งเศส
ผลิตจากน้ำนมโคที่แยกครีม มันเนย และเนยแข็งออก แล้วนำมาผ่านขบวนการ Spray dry มีไขมัน 0% MSNF 97% (Protein 13% Lactose 76%) 
เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมทำไอศกรีม โยเกิร์ต อาหาร และขนมต่างๆ

บรรจุถุง 25 กก. ราคา 1,900 บาท

Powered by MakeWebEasy.com